انجمن داروسازان ایران

فارسی English

مکاتبه سازمان غذا و دارو با کلیه داروخانه ها

برنامه کنفرانس علمی-آموزشی بیمارستان پارس

معرفی امکانات نرم افزار رایان دارو به داروخانه ها

گزارش جلسه حضور در اداره حقوقی وزارت بهداشت و درمان مورخ 95/04/20

اقدامات لازم در خصوص گروه مشورتی انجمن داروسازان ایران

گروه مشورتی انجمن داروسازان ایران در محیطهای مجازی

دومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما )

پیام تسلیت

نتایج بررسی آیین نامه جدید انتخابات انجمن های پزشکی

مکاتبه رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی با معاونت محترم اول ریاست جمهوری

صورتجلسه اولین جلسه کارگروه داروسازان بیمارستانی در انجمن داروسازان ایران

قبل از اینکه دیر شود اقتصاد داروخانه ها را دریابید

سطح رضایت مندی شما از نحوه کارکرد سایت جدید انجمن داروسازان ایران چقدر است؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف

اعلام تعرفه خدمات دارویی از سوی انجمن داروسازان ایران

95/04/10

مکاتبه با شعب انجمن داروسازان ایران در خصوص فرآیند انتخابات

95/04/05

مکاتبه با معاون محترم درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

95/04/02

مکاتبه انجمن داروسازان ایران با مدیر کل محترم نظارت بر ارزیابی دارو و مواد مخدر در خصوص ضوابط جدید و پیشنهادی قیمت گذاری دارو

95/04/02

مکاتبه انجمن داروسازان ایران با مدیر کل محترم نظارت بر ارزیابی دارو و مواد مخدر

95/03/31

مکاتبه با ریاست محترم سازمان غذا و دارو در خصوص حق الزحمه ساخت داروهای ترکیبی

95/03/31

مکاتبه با شعب انجمن داروسازان ایران در خصوص مشکلات مربوط به داروخانه ها

95/03/31
کلیپ جشن روز داروسازی
کلیپ جشن روز داروسازی
رزومه دکتر رهبر مژدهی آذر
حدود 85% داروهای قاچاق تقلبی هستند
-->-->-->-->برنامه تلویزیونی صبح با خبر